לדוגמא - עצמאי עם הכנסה חודשית של 5,000 שקל יחויב להפריש 242 שקל לעומת עצמאי בעל הכנסה חודשית של 10,000 שקל יחויב להפקיד 869 שקל לחיסכון הפנסיוני. כל עצמאי המפקיד לחיסכון בהתאם לרמת ההכנסה החודשית זכאי להטבות מס על הפקדותיו ויכול להגדיל את ההפרשות לחיסכון מעבר לחובה. לדוגמא אם עצמאי מרוויח 200 אלף שקל בשנה הוא ישלם מס בגובה של 34 אלף שקל. במידה ויפקיד 42 אלף שקל – 33 אלף לקופת גמל ועוד 9,000 לקרן השתלמות – הוא יהיה זכאי להטבות מס של 11 אלף שקל, כך שכמות המס תקטן ל-23 אלף שקל. כיום, רוב העצמאיים מנהלים את ההפקדות לחיסכון פנסיוני בצורה לא נוחה ומסורבלת, כאשר לקראת סוף השנה הם מקבלים הוראה מרואה החשבון לביצוע ההפקדות, החוסך נדרש להעביר את המידע לסוכן הביטוח שלו על מנת להכין את סט הטפסים לחתימה וכו' ורק לאחר מכן הלקוח יבצע את ההעברות לחברות הביטוח ובתי ההשקעות, שלאחריה נדרש מעקב לשיוך הכספים בפוליסה

:דרך אופטימלית, נוחה ומסודרת יותר לבצע את ההפקדות היא בעזרת אפליקציית רובין

שירות חדש באפליקציית רובין, מאפשר לכל עצמאי לבצע חישוב אוטומטי של גובה ההפקדות הנדרשות למוצר פנסיוני ואף לבצע פתיחת הקופה והפקדת הכספים בצורה מיידית.  המשתמש יכול לבחור בין ביצוע הפקדה חד פעמית או הוראת קבע חודשית וגובה ההפקדות מחושב לפי גובה ההכנסות ופרטיו של המשתמש. בנוסף, האפליקציה מציגה עבורו את גובה הטבת המס שתוענק לו במידה ויבצע הפקדות אלו